ساختمان اداری 4واحدی واقع در منطقه یوسف آباد شهر تهران در 4طبقه اداری و یک طبقه رستوران، با زیربنای 700مترمربع با اسکلت فلزی اجرا شده است.
سیستم سرمایش و گرمایش این پروژه، چیلر می باشد.
این پروژه مهر 89 آغاز شده و طی 19 ماه آماده بهره برداری شده است.