پروژه مسکونی 10 واحدی واقع در منطقه ستارخان شهر تهران با زیربنای 3600مترمربع با اسکلت فلزی اجرا شده است.
سیستم سرمایش و گرمایش این پروژه، داکت اسپیلت می باشد.
این پروژه آبان 88 آغاز شده و طی 24 ماه آماده بهره برداری شده است.