پروژه مسکونی 10 واحدی واقع در منطقه ستارخان شهر تهران با زیربنای 2100مترمربع با اسکلت فلزی اجرا شده است.

سیستم سرمایش و گرمایش این پروژه، داکت اسپیلت می باشد.
این پروژه مرداد 86 آغاز شده و طی 24 ماه آماده بهره برداری شده است.